Dr. KARMEN ŠTERK

Dr. Karmen Šterk je profesorica socialne in kulturne antropologije na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (FDV).

Posveča se raziskovanju antropologije ekstremnih vedenj.

 

// VZHODNO OD QUEERA ALI KJER GA NAJDEŠ – GRINDR / EAST OF QUEER OR WHERE YOU FIND IT – GRINDR //

Dr. Karmen Šterk is a Professor of Social and Cultural Anthropology at the Faculty of Social Sciences (FDV), University of Ljubljana.

She is devoted to the exploration of the anthropology of extreme behaviours.

 

// EAST OF QUEER OR WHERE YOU FIND IT – GRINDR / VZHODNO OD QUEERA ALI KJER GA NAJDEŠ – GRINDR //

festivalgrounded@gmail.com