Dr. LUKA OMLADIČ

Dr. Luka Omladič je doktor filozofije in predavatelj na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete (FF) Univerze v Ljubljani.

Področja njegovih raziskovanj so politična filozofija, okoljska etika in bioetika ter epistemologija.

Je član UNESCO svetovne komisije za etiko v znanosti in tehnologiji (COMEST) in soavtor UNESCO poročila o etiki robotike.

 

// ETIKA ROBOTIKE IN UMETNE INTELIGENCE / ETHICS OF ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE //

 

Dr. Luka Omladič holds a PhD in philosophy and lectures at the Department of Philosophy at the Faculty of Arts (FF) of the University of Ljubljana.

The fields of his research are political philosophy, environmental ethics, bioethics and epistemology.

He is a member of the The World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) and co-author of the UNESCO Report on Robotics Ethics.

// ETHICS OF ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETIKA ROBOTIKE IN UMETNE INTELIGENCE  //

 

festivalgrounded@gmail.com