MAJA CIMERMAN

Maja Cimerman šraufa demokracijo z internetom in internet z demokracijo na inštitutu Danes je nov dan.

Magistra industrijskih in delavskih odnosov univerze Cornell.

Izobražena v argumentaciji in kritičnem mišljenju. 

 

// ETIKA ROBOTIKE IN UMETNE INTELIGENCE / ETHICS OF ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE //

Maja Cimerman is fixing democracy with Internet and Internet with democracy at the institute Danes je nov dan / Today is a new day.

She holds an MA in Industrial and Labor Relations at the Cornell University and is well educated in argumentation and critical thinking.

// ETHICS OF ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETIKA ROBOTIKE IN UMETNE INTELIGENCE //

Foto / Photo: Tine Eržen

festivalgrounded@gmail.com