MAŠA GALIČ 

Maša Galič je podoktorska raziskovalka na Inštitutu za pravo, tehnologijo in družbo v Tilburgu (TILT).

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, magistrirala pa iz prava in tehnologije na Pravni fakulteti v Tilburgu na Nizozemskem. Trenutno raziskuje pravico do zasebnosti v kontekstu (podatkovnega) nadzorovanja javnega prostora, njeni interesi pa segajo tudi na področje kibernetnega kriminala in kibernetske varnosti.

Leta 2016 je prejela nagrado nizozemskega Združenja za intelektualno lastnino (Vereniging Intelectuele Eigendom – VIE) za najboljšo publikacijo mladega raziskovalca, ki je izboljšala razumevanje pravic intelektualne lastnine na Nizozemskem.

 

// JAVNI PROSTOR IN PAMETNA MESTA / PUBLIC SPACE AND SMART CITIES //

Maša Galič is a Post Doctoral Researcher at the Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT).

She is currently researching the right to privacy in the context of (data-driven) surveillance of public space, and her interests also extend to the field of cybercrime and cybersecurity.

In 2016, she received the Dutch Intellectual Property Organization Award (Vereniging Intelectuele Eigendom – VIE) for the best young researcher publication, which improved the understanding of intellectual property rights in the Netherlands.

 

// PUBLIC SPACE AND SMART CITIES / JAVNI PROSTOR IN PAMETNA MESTA //

 

festivalgrounded@gmail.com