Dr. MATIJA ŽGUR

Dr. Matija Žgur je univerzitetni diplomirani pravnik, doktor človekovih pravic in doktor pravne filozofije (Università degli Studi di Palermo, Universitat de Girona).

Ukvarja se z različnimi tematikami na področju človekovih pravic in pravne filozofije, predvsem z vprašanji pravne subjektivitete, pravnega izključevanja in izrednih razmer. Je tudi sourednik revije za ustavno teorijo in filozofijo prava – Revus.

// PRAVNA SUBJEKTIVITETA ROBOTOV / LEGAL PERSONHOOD OF ROBOTS //

Matija Žgur holds a PhD in Human Rights and in Legal Philosophy (Università degli Studi di Palermo, Universitat de Girona).

His research interests include various topics in the field of human rights and legal philosophy, especially issues of legal subjectivity, legal exclusion and states of emergency. He is a co-editor of Revus, Journal for constitutional theory and philosophy of law.

// LEGAL PERSONHOOD OF ROBOTS / PRAVNA SUBJEKTIVITETA ROBOTOV //

festivalgrounded@gmail.com