MONIKA WEISS

Monika Weiss je novinarka, ki jo po 15 letih obsesivnega spremljanja bank v finančnem časopisu in treh letih službovanja v centralni banki, banke zanimajo še bolj.

Ker večino zanimajo premalo.

 

// ALGORITEMSKO BANČNIŠTVO IN POSEGI V ZASEBNOST / ALGORITHMIC BANKING AND ITS INTERVENTIONS INTO PRIVACY //

Monika Weiss is a journalist who had been obsessively monitoring banks for a financial newspaper, after which she got employed at the Central Bank.

The result is, she is even more interested in banks now, because most people are not interested enough.

 

// ALGORITHMIC BANKING AND ITS INTERVENTIONS INTO PRIVACY / ALGORITEMSKO BANČNIŠTVO IN POSEGI V ZASEBNOST //

festivalgrounded@gmail.com