NEJC SLUKAN

Nejc Slukan je mladi raziskovalec na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete (FF) in asistent na Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani.

Kot sodelavec Radia Študent je več let osvetljeval teme s področij kulture in humanistike.

Ukvarja se predvsem z družbenimi učinki tehnologije, mediji, filozofijo in kritično teorijo.

 

//  NADZOR ODGOVORNOSTI NADZORNIKOV: DEMOKRATIČNI PROBLEMI IN REŠITVE / SURVEILLING THE ACCOUNTABILITY OF SUPERVISORS: DEMOCRATIC PROBLEMS AND SOLUTION //

Nejc Slukan is a young researcher at the Department of Sociology at the Faculty of Arts (FF), and an Assistant at the Faculty of Social Sciences (FDV) in Ljubljana.

As a contributor to Radio Študent for several years, he had illuminated topics from the fields of culture and humanities.

His research interests include the social impacts of technology, media, philosophy and critical theory.

 

// SURVEILLING THE ACCOUNTABILITY OF SUPERVISORS: DEMOCRATIC PROBLEMS AND SOLUTION / NADZOR ODGOVORNOSTI NADZORNIKOV: DEMOKRATIČNI PROBLEMI IN REŠITVE  //

festivalgrounded@gmail.com