Dr. PAŠKO BILIĆ

Paško Bilić is Research Associate in the Department for Culture and Communication, Institute for Development and International Relations (IRMO) in Zagreb, Croatia.

He holds a PhD in sociology (2013). His primary research and teaching interests are media sociology and communication studies.

More specifically, he is interested in the critical analysis of social relations mediated through digital technologies, public policies and markets.

 

// ZGODOVINA TEHNOLOŠKIH PRELOMOV IN NJIHOVE DRUŽBENE IN EKONOMSKE POSLEDICE / HISTORY OF THE  TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGHS AND THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENSES //

Dr. Paško Bilić je raziskovalec na oddelku za kulturo in komunikacije Inštituta za razvoj in mednarodne odnose (IRMO) v Zagrebu.

Doktoriral je iz sociologije, njegovi primarni raziskovalni interesi pa so sociologija medijev in komunikološke študije. 

Podrobneje se ukvarja s kritično analizo družbenih odnosov, mediiranih skozi digitalne tehnologije, javne politike in trge.

 

// ZGODOVINA TEHNOLOŠKIH PRELOMOV IN NJIHOVE DRUŽBENE IN EKONOMSKE POSLEDICE / HISTORY OF THE  TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGHS AND THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENSES //

festivalgrounded@gmail.com