Dr. PETER PEER

Dr. Peter Peer je izredni profesor in prodekan na Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI) Univerze v Ljubljani, kjer med drugim predava predmet Slikovna biometrija.

Je tudi član Laboratorija za računalniški vid in koordinator študijskega programa na Državni univerzi Kyungpook v Južni Koreji.

 

// IZZIVI BIOMETRIJE IN OBRAZNEGA PREPOZNAVANJA / CHALLENGES OF BIOMETRICS AND FACIAL RECOGNITION //

Dr. Peter Peer is an Associate Professor and Vice-Dean at the Faculty of Computer and Information Science (FRI) at the University of Ljubljana. Among other subjects, he lectures on Visual Biometrics.

He is also a member of the Computer Vision Laboratory and coordinator of the study program with Kyungpook National University, South Korea.

// CHALLENGES OF BIOMETRICS AND FACIAL RECOGNITION / IZZIVI BIOMETRIJE IN OBRAZNEGA PREPOZNAVANJA  //

festivalgrounded@gmail.com