PIKA ŠARF

Pika Šarf je mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Raziskuje različna vprašanja na stičišču prava in tehnologije, predvsem se ukvarja ​s pravico do zasebnosti in varstvom osebnih podatkov v digitalni dobi, kibernetsko kriminaliteto in pravnimi vidiki zagotavljanja kibernetske varnosti.

// PRAVNA SUBJEKTIVITETA ROBOTOV / LEGAL PERSONHOOD OF ROBOTS //

Pika Šarf is a young researcher at the Institute of Criminology at the Faculty of Law Ljubljana.

Her research interests include the intersection of law and technology, in particular the right to privacy and the protection of personal data in the digital age, cybercrime and the legal aspects of cyber security.

// LEGAL PERSONHOOD OF ROBOTS / PRAVNA SUBJEKTIVITETA ROBOTOV //

festivalgrounded@gmail.com