Dr. PRIMOŽ KRAŠOVEC

Dr. Primož Krašovec je sociolog kulture in docent na Filozofski fakulteti (FF) Univerze v Ljubljani, kjer na Oddelku za sociologijo predava predmete s področja teorij ideologije, diskurza, države in epistemologije.

Njegovi raziskovalni interesi so kritika politične ekonomije, teorija in zgodovina meščanske države, teorija ideologije, novi mediji, tehnologija in kapitalizem.

 

// UMETNA INTELIGENCA IN VZPON FAŠIZMA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE RISE OF FASCISM //

 

Dr. Primož Krašovec is a sociologist of culture and Assistant Professor at the Department of Sociology, Faculty of Arts (FF), University of Ljubljana, where he teaches theories of ideology and discourse, theory and history of bourgeois state-form and epistemology.

His research interests are Marx’s critique of political economy, bourgeois state, theory of ideology, new media, technology and capitalism.

 

// ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE RISE OF FASCISM / UMETNA INTELIGENCA IN VZPON FAŠIZMA //

festivalgrounded@gmail.com