TEA BRAŠANAC

Tea Brašanac je po diplomi na ljubljanski Fakulteti za matematiko in fiziko magistrirala na Univerzi v Tilburgu s temo Obvladovanje konceptnega premika v modelih strojnega učenja na finančnih podatkih.

Poklicno se ukvarja z obdelavo podatkov in izdelavo napovednih modelov, v prostem času pa se posveča vplivu pristranskosti razvijalcev in razvijalk na algoritme, ki jih uporablja zlasti financna industrija.

 

// ALGORITEMSKO BANČNIŠTVO IN POSEGI V ZASEBNOST / ALGORITHMIC BANKING AND ITS INTERVENTIONS INTO PRIVACY //

Tea Brašanac graduated at the Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana. She obtained a master’s degree from University of Tilburg, with the thesis Managing Concept Drift and Machine Learning Models on Financial Data.

She is professionally engaged in the processing of data and the production of predictive models, while in her free time, she tackles the  influence of developers’ bias on the algorithms used mainly by the financial industry.

// ALGORITHMIC BANKING AND ITS INTERVENTIONS INTO PRIVACY / ALGORITEMSKO BANČNIŠTVO IN

 

festivalgrounded@gmail.com