Prof. VIAN BAKIR

Prof. Vian Bakir is a Professor of Political Communication and Journalism at Bangor University in Wales.

She researches media agenda-building struggles, issues of trust in journalism and public accountability of the security state.

She is an advisor for the UK parliament in its current inquiry into fake news and misinformation, and is the author of four books, the most recent being Intelligence Elites and Public Accountability: Relationships of Influence with Civil Society (Routledge, 2018).

 

// SURVEILLING THE ACCOUNTABILITY OF SUPERVISORS: DEMOCRATIC PROBLEMS AND SOLUTION / NADZOR ODGOVORNOSTI NADZORNIKOV: DEMOKRATIČNI PROBLEMI IN REŠITVE //

 

Prof. Vian Bakir je profesorica političnega komuniciranja in novinarstva na Univerzi Bangor,  Wales.

Raziskuje boje in interese, povezane z oblikovanjem medijskih agend, vprašanja ne-zaupanja v novinarstvo in javno odgovornost varnostne države. Je svetovalka komisije britanskega parlamenta pri preiskavi lažnih novic in dezinformacij.

Je avtorica štirih knjig, med katerimi je najnovejša Intelligence Elites and Public Accountability: Relationships of Influence with Civil Society  (Routledge, 2018).

 

// NADZOR ODGOVORNOSTI NADZORNIKOV: DEMOKRATIČNI PROBLEMI IN REŠITVE / SURVEILLING THE ACCOUNTABILITY OF SUPERVISORS: DEMOCRATIC PROBLEMS AND SOLUTIONS //

festivalgrounded@gmail.com