VUK ĆOSIĆ

Vuk Ćosić je internetni veteran in eden pionirjev internetne umetnosti, s številnimi razstavami (Whitechapel London, beneški bienale, havanski bienale, Manifesta v Zurichu, ICC v Tokiu).

Je soustanovitelj Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije (Ljudmila) in Nettime, vodja in soavtor številnih priznanih spletnih projektov, predavatelj, pisec strokovnih člankov in avtor knjige O pisanju za splet.

// IZZIVI BIOMETRIJE IN OBRAZNEGA PREPOZNAVANJA / CHALLENGES OF BIOMETRICS AND FACIAL RECOGNITION //

Vuk Ćosić is an internet veteran and one of pioneers of internet art, with numerous exhibitions (Whitechapel London, Venice Bienale, Habana Bienal, Manifesta Zurich, ICC, Tokyo).

He is a co-founder of the Ljubljana Digital Media Lab (Ljudmila) and Nettime, the leader and co-author of numerous renowned online projects, a lecturer, professional writer and author of the book About Writing for the Web.

// CHALLENGES OF BIOMETRICS AND FACIAL RECOGNITION / IZZIVI BIOMETRIJE IN OBRAZNEGA PREPOZNAVANJA //

festivalgrounded@gmail.com