Robert Bobnič je doktorski študent medijskih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in član uredništva revije ŠUM.

Robert Bobnič is a Ph.D. student of Media Studies at the Faculty of Social Sciences at the University of Ljubljana. He is a member of the editorial board of ŠUM journal.

festivalgrounded@gmail.com