Dr. Ana M Sobočan je docentka in raziskovalka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, pravkar pa je zaključila tudi podoktorsko raziskovanje na Univerzi v Edinburghu, na Škotskem. Njene glavne raziskovalne teme so etično odločanje in etična praksa v socialnem delu ter etika raziskovanja.

Dr. Ana M Sobočan is assistant professor and researcher at the Faculty for Social Work at the University of Ljubljana; she just finished her postdoctoral research at the University of Edinburgh, Scotland. Her main research themes are ethical decision making and ethical practice in social work, as well as research ethics.

festivalgrounded@gmail.com