Dr. Damijan Štefanc je izredni profesor za didaktiko in kurikularne teorije na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Dr. Damijan Štefanc is Associate Professor of Didactics and Curricular Theories at the of the Department of Educational Sciences at the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

festivalgrounded@gmail.com