Gregor Strojin je diplomiral na Pravni fakulteti UL in magistriral iz mednarodnega in primerjalnega prava na Chicago Kent College of Law. Bil je eden izmed pobudnikov na področju raziskovanja in razvoja pravnih vidikov interneta in informacijske družbe. Na Vrhovnem sodišču RS je deloval zlasti na projektih optimizacije sodnih postopkov in sodne uprave in vodil službo za odnose z javnostmi. Trenutno je državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje. Je tudi član novoustanovljenega ad hoc odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco, ki preučuje možnosti za pravno regulacijo tega področja.

Gregor Strojin graduated from the Faculty of Law, University of Ljubljana and received his master’s degree in international and comparative law from the Chicago Kent College of Law. He was one of the initiators in the research and development of legal aspects of the Internet and information society. At the Supreme Court of the Republic of Slovenia he worked especially on court proceedings optimization and judicial administration projects, and managed the public relations department. He is currently the Secretary of State at the Ministry of Justice. He is also a member of the Council of Europe’s newly formed ad hoc committee with a mandate to explore the feasibility and elements of a legal framework for AI.

festivalgrounded@gmail.com