Lenart Kučić je novinar in voditelj podkastov na preiskovalnem mediju Pod črto. Je avtor ali soavtor več knjig in strokovnih člankov o medijskem lastništvu in digitalnih medijih. Spremlja presečišča tehnologije, medijev in družbe, v zadnjih letih pa preiskuje tudi posledice prekarizacije trga dela, delitvene ekonomije in platformnega kapitalizma.

Kot poročevalec za Slovenijo je sodeloval pri lanskem poročilu o avtomatizaciji družbe (Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU), s katerim smo hoteli preiskovalci prvič celovito predstaviti uporabo algoritmov pri odločanju o socialni, delovni in varnostni politiki v Evropi.

Lenart Kučić is a journalist and podcaster at Pod črto: a Slovenian independent media outlet focusing on investigative reporting, data journalism and in-depth stories. He follows the trends in telecommunications and information technologies (IT) and tracks the changes brought about by the convergence of the communication and media industries. He is the author and co-author of several books, expert articles and studies on the subjects of media ownership and new media.

He was also a Slovenian country reporter for the 2018 report Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU.

festivalgrounded@gmail.com