Linn Julian Koletnik (zaimek on) je magister študij spolov ter direktor in ustanovitelj Zavoda TransAkcija, prve in edine trans specifične nevladne organizacije v Sloveniji. V LGBTI+ aktivizmu je aktiven od leta 2006 dalje, od leta 2014 naprej pa vodi Zavod TransAkcija, aktivizem za človekove pravice transspolnih oseb pa onkraj Slovenije udejanja tudi na regijski in evropski ravni.

Vodijo ga načela kritičnosti do normativov in binarizmov, pripoznavanje (lastnih) privilegijev, skupnostne odgovornosti ter radikalne ranljivosti. Verjame v jezo kot sredstvo politične manifestacije. V prostem času najraje išče zavetje v morju, parkih in gozdovih ali najmanjšem disku na svetu.

Linn Julian Koletnik (they) holds an MA in Gender Studies from CEU and is the executive director and founder of TransAkcija Institute, the first and only trans specific nongovernmental organization in Slovenia. They have been involved in LGBTI+ activism since 2006 and have been leading TransAkcija since 2014, which is when they also joined trans rights activism within the regions of the Balkans and on a European level.

They are inspired and lead by norm and binary critical politics, recognition of (their own) privileges, community accountability and radical vulnerability. They believe anger is a tool of political manifestation. In their free time they seek solace in the ocean, forests and the smallest disco in the world.

video conversation / video pogovor

festivalgrounded@gmail.com