Martin Kovač je na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani) magistriral iz politične teorije.

Je aktivist pri inštitutu Danes je nov dan. Raziskuje protislovja znotraj uveljavljenih javnih politik ter vpliv sodobnih tehnologij na politične in družbene procese.

Martin Kovač holds a master’s degree in political theory from the Faculty of Social Sciences (University of Ljubljana). He is an activist at Danes je nov dan (Today is a new day) institute. He researches contradictions within established public policies and the impact of modern technologies on political and social processes.

festivalgrounded@gmail.com