Dr. Matej Kovačič se ukvarja z analizo podatkov, informacijsko varnostjo, zasebnostjo in digitalno forenziko. Je avtor več knjig in člankov iz teh področij.

Matej Kovačič, PhD, is an expert in data analysis, information security and digital forensic analysis. He is an author of three monographs and author or co-author of several other original scientific, professional and other articles and presentations.

festivalgrounded@gmail.com