Sandra Bašić Hrvatin (doktorat znanosti na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1997) je profesorica na Univerzi na Primorskem. Njeno znanstveno in raziskovalno delo se osredotoča na vprašanja medijskih politik, političnega komuniciranja, komunikacijskega prava, komunikacijskih praks ter mednarodnih komunikacij. Rezultate svojega raziskovalnega dela je redno objavljala v nacionalnih in mednarodnih znanstvenih revijah.

Profesorica Bašić Hrvatin je med drugim opravljala funkcijo predsednika slovenskega Sveta za radiodifuzijo, članica kosovske neodvisne komisije za medije in članica Slovenske komisije za oglaševalsko etiko. Na področju medijske ureditve od leta 2000 deluje kot neodvisna strokovnjakinja Sveta Evrope, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Evropske komisije.

Je tudi aktivistka na področju medijev in človekovih pravic.

Sandra Bašić Hrvatin (Ph.D., Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 1997) is a Professor at the University of Primorska. Her scientific and research work focuses on the issues of media policy, political communication, communication law and practice and international communication. She regularly published the results of her research work in national and international scientific magazines.

Prof. Bašić Hrvatin served, inter alia, as the chairperson of the Slovene Broadcasting Council, member of Independent Media Commission in Kosovo and member of Slovene Advertising Ethics Commission. Since 2000, prof. Bašić Hrvatin works as an independent expert for the Council of Europe, OSCE and the European Commission in the field of media regulation.

Prof. Bašić Hrvatin is also a media and human rights activist.

festivalgrounded@gmail.com