Alice Thwaite is the founder of Hattusia and the Echo Chamber Club. As a technology ethicist, she runs the Hattusia tech ethics campus, community and consultancy aiding companies with innovation projects and ethical strategy. As the founder of the Echo Chamber Club, she specialises in healthy information environments. She is the author of philosophical theories relating to technology, conflict and disagreement. Alice is often called upon to review issues relating to disinformation, content moderation, advertising and data ethics. 

She is frequently asked by BBC News and BBC World News to commentate on matters relating to technology, ethics and society. She has bylines in openDemocracy, Quartz and politics.co.uk. Alice is the presenter of a popular podcast that tackles various matters relating to ethics & technologies impact on society.

She holds a MSc from Oxford University in the Social Sciences of the Internet, and a MA Cantab from the University of Cambridge in the History and Philosophy of Science.

Alice Thwaite je ustanoviteljica Hattusie in Echo Chamber Club. Kot tehnološka etičarka vodi kampus Hattusia za tehnološko etiko, skupnost in svetovanje ter pomaga podjetjem pri inovacijskih projektih in etični strategiji. Kot ustanoviteljica Echo Chamber Club se specializira za zdrava informacijska okolja. Je avtorica filozofskih teorij o tehnologiji, konfliktih in nesoglasjih. Odgovarja na vprašanja v zvezi z dezinformacijami, moderiranjem vsebin, oglaševanjem in etiko podatkov.

Pri BBC News in BBC World News jo pogosto prosijo, naj komentira zadeve, povezane s tehnologijo, etiko in družbo. Piše tudi za openDemocracy, Quartz and politics.co.uk. Alice je voditeljica priljubljenega podcasta, ki se ukvarja z različnimi vprašanji, ki zadevajo etiko in tehnologije, ki vplivajo na družbo.

Na univerzi v Oxfordu je magistrirala iz družbenih ved interneta, na univerzi v Cambridgeu pa magistrirala iz zgodovine in filozofije znanosti.

festivalgrounded@gmail.com