Andreja Slameršek, profesorica kemije in biologije, je naravovarstvenica in borka za prosto tekoče reke. Na področju varstva narave je več let delovala v državnih institucijah, zadnja leta pa v nevladnem sektorju. Je predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS), aktivno je sodelovala tudi v kampanji Rešimo Muro!, ki se bori proti hidroelektrarnam na reki Muri.

Andreja Slameršek, professor of chemistry and biology, is a nature conservationist and a fighter for free-flowing rivers. In the field of nature protection, she has worked in state institutions for several years, and in recent years in the non-governmental sector. She is the president of The Slovenian Native Fish Society (DPRS), and she also actively participated in the Save the Muro! Campaign, which fights against hydroelectric power plants on the Mura River.

festivalgrounded@gmail.com