Domen Savič je komunikolog, medijski aktivist in direktor Zavoda Državljan D. Njegova prizadevanja so usmerjena v izboljšanje medijske pismenosti, zagovor digitalnih pravic in svoboščin ter spodbujanje aktivnega državljanstva.

Domen Savič attended Communication Studies at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. He is a media and internet activist improving media literacy, defending digital rights and freedoms, and promoting active citizenship (Citizen D).

festivalgrounded@gmail.com