Dr. Jovana Mihajlović Trbovc je politologinja, ki se s političnimi vprašanji ukvarja s perspektive kulturologije.

Področje njenih raziskav so politike preteklosti in javnega spominjanja na zločine ob razpadu nekdanje Jugoslavije in iz časa 2. svetovne vojne. Posebej se osredotoča na vpliv Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) na države nekdanje Jugoslavije ter na reproduciranje zgodovinskih narativov v učbenikih. Je članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Dr Jovana Mihajlović Trbovc is a political scientist tackling questions of politics from a cultural studies perspective.

Her research focuses on the politics of the past and public remembrance of the crimes from the time of the dissolution of (former) Yugoslavia and the Second World War. She is particularly focusing on the influence of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) on the countries of the former Yugoslavia and on the reproduction of historical narratives in textbooks. She is a member of the Commission for Equal Opportunities in Science at the Ministry of Education, Science and Sport.

festivalgrounded@gmail.com