Dr. Kristina Čufar je asistentka na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorirala je na European University Institute ter kot raziskovalka gostovala na London School of Economics in Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Njeno raziskovalno področje je filozofija prava, zlasti kritično motrenje prava in pravnega. Spogleduje se s pesimističnimi tokovi v filozofiji, a si predstavlja Sizifa srečnega.

Dr Kristina Čufar is teaching assistant at the Faculty of Law, University of Ljubljana. She holds a PhD from the European University Institute and has been a guest researcher at the London School of Economics and the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. Her research field is the philosophy of law, especially the critical observation of law and the legal. She flirts with pessimistic currents in philosophy, while imagining Sisyphus happy.

festivalgrounded@gmail.com