Luka Lisjak Gabrijelčič je zgodovinar, politični analitik in urednik revije Razpotja. Pri svojem raziskovanju se posveča predvsem zgodovini srednjeevropske politične misli.

Je soavtor knjige A History of Modern Political Thought in East Central Europe, vol. II (Oxford University Press) in sourednik (s Ferencem Laczóm) zbornika o evropskih delitvah po padcu Berlinskega zidu: The Legacy of Division: East and West after 1989 (CEU Press).

Luka Lisjak Gabrijelčič is a historian, political analyst and editor of the journal Razpotja. His primary research interest is the history of Central European political thought.

He is the co-author of A History of Modern Political Thought in East Central Europe, vol. II (Oxford University Press) and co-editor (with Ferenc Laczó) of The Legacy of Division: East and West after 1989 (CEU Press).

festivalgrounded@gmail.com