Dr. Manca G. Renko je zgodovinarka, ki pod okriljem projekta ERC Eirene na Filozofski fakulteti v Ljubljani raziskuje ženske v povojnih tranzicijah. Osredotoča se na obdobji po prvi in drugi svetovni vojni, v središču njenega zanimanja pa so intelektualke in umetnice jugoslovanskega in avstro-ogrskega kulturnega prostora. 
Aktivna je tudi na področju kulture in družbe, kjer jo posebej zanimata literatura in popkultura – tako kot zabava kakor tudi poslanstvo.

Dr Manca G. Renko is a historian researching women in post-war transitions under the auspices of the ERC Eirene project at the Faculty of Arts in Ljubljana. She focuses on the periods after the First and Second World Wars, and her focus is on intellectuals and artists of the Yugoslav and Austro-Hungarian cultural space. She is also active in the cultural field, being particularly interested in literature and pop culture – both as entertainment and a mission.

festivalgrounded@gmail.com