Dr. Maša Mrovlje je diplomirala na FDV UL in doktorirala na univerzi St Andrews. Trenutno je podoktorska raziskovalka na Inštitutu za napredne študije humanistike (IASH) in gostujoča raziskovalka na CRITIQUE – Centru za etiko in kritično misel na Univerzi v Edinburghu. Raziskovalno se ukvarja s sodobno politično teorijo, mednarodno politično teorijo in zgodovino politične misli. Na podlagi filozofij eksistencializma, obogatenih s feministično in postkolonialno perspektivo, konceptualizira kompleksnost in potenciale individualnega in kolektivnega delovanja v razmerah sistemskega zatiranja. V tem okviru raziskuje vprašanja politične presoje, politike spomina, tranzicijske pravičnosti, političnega nasilja in odpora. Je avtorica knjige Rethinking Political Judgement: Arendt and Existentialism (Edinburgh University Press, 2019). 

Dr Maša Mrovlje completed her PhD at the University of St Andrews. Currently, she is a Postdoctoral Fellow at the Institute for Advanced Studies in the Humanities (IASH) and a Visiting Fellow with CRITIQUE – the Centre for Ethics an d Critical Thought at the University of Edinburgh. Her research interests are located within contemporary political theory, international political theory and the history of political thought. She draws on twentieth-century philosophies of existence, enriched with feminist and postcolonial perspectives, to conceptualise the complexities and potentials of individual and collective action in conditions of systemic oppression. Within this focus, she has contributed to pressing issues of political judgement, memory politics, transitional justice, political violence and, most recently, resistance.

She is author of Rethinking Political Judgement: Arendt and Existentialism (Edinburgh University Press, 2019).

festivalgrounded@gmail.com