Mateja Sattler je aktivna članica društva Eko Anhovo in dolina Soče. Cilj društva je prenehanje sežiganja vseh vrst odpadkov v podjetju Salonit Anhovo in izboljšanje kakovosti življenjskega okolja, ki že nosi težko dediščino več desetletij trajajoče uporabe smrtonosnega  azbesta v Salonitu.

Mateja Sattler is an active member of the Eko Anhovo and the Soča Valley association. The goal of the association is to stop the incineration of all types of waste in the company Salonit Anhovo and to improve the quality of the living environment, which already bears the heavy legacy of decades of use of deadly asbestos in Salonit.

festivalgrounded@gmail.com