foto: Opro

Mirjam Kline je vrhovna državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije ter predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije. V preteklosti je bila vodja oddelka za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto na ljubljanskem tožilstvu. Je redna predavateljica na strokovnih srečanjih, v zadnjem času pa opozarja na neprimerno in zastarelo pravno ureditev kaznivega dejanja posilstva, ki temelji na modelu prisile.

Mirjam Kline is the Supreme State Prosecutor at the Supreme State Prosecutor’s Office of the Republic of Slovenia and the President of the Association of State Prosecutors of Slovenia. In the past, she was the head of the department for juvenile, family and sexual crime at the Ljubljana Prosecutor’s Office. She is a regular lecturer at professional meetings, and recently she has been drawing attention to the inappropriate definition of rape in the Slovenian criminal code, which is still based on the model of coercion.

festivalgrounded@gmail.com