foto: Dejan Javornik

Nika Kovač je antropologinja in sociologinja. V svojem raziskovalnem delu proučuje različne oblike družbene podrejenosti skozi prizmo spola. V svojem magistrskem delu je analizirala pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok skozi prakso. V svojem raziskovalnem delu daje velik pomen analizi življenjskih zgodb.

Je direktorica Inštituta 8. marec in ena od pobudnic kampanje #jaztudi, ki daje glas žrtvam spolnega nadlegovanja in nasilja. Je avtorica knjige Pogumne punce, konec leta 2020 pa bo izšla njena knjiga Pravica do izbire – pričevanja oseb z izkušnjo abortusa v Sloveniji.

Nika Kovač is an anthropologist and sociologist. She researches various forms of social subordination through gender perspective. In her master’s thesis, she analyzed the right to freely decide on the birth of children. In her research, she attaches great importance to the analysis of life stories.

She is the director of the Inštitut 8. marec and one of the initiators of the #jaztudi campaign (Slovenian version of #metoo campaign), which gives a voice to victims of sexual harassment and violence. She is the author of the book Pogumne punce (Brave Girls, Mladinska knjiga, 2018) and at the end of 2020 her book Pravica do izbire – pričevanja oseb z izkušnjo abortusa v Sloveniji (The Right to Choose – Testimonies of Persons with Experiences of Abortion in Slovenia) will be published.

festivalgrounded@gmail.com