foto: Uroš Abram / Mladina

Dr. Spomenka Hribar je filozofinja, sociologinja in publicistka. V eseju Krivda in greh (Katedra, 1986) je pisala o povojnih pobojih, jih označila kot zločin, se zavzela za pravico žrtev do javnega spomina in predlagala narodno spravo. Zaradi teh stališč je bila izključena iz Zveze komunistov. Aktivno je sodelovala v procesu osamosvajanja in oblikovanja slovenske države. Med letoma 1990 in 1992 je bila poslanka Slovenske demokratične zveze, ki je bila del Demosa. Leta 1996 je napisala knjigo Svet kot zarota, analiza političnega sloga Janeza Janše, ki jo je delno aktualizirala leta 2011. Ves čas se posveča raziskovanju in publicističnemu delu.

Dr Spomenka Hribar is a philosopher, sociologist and publicist. In her essay Krivda in greh (Guilt and Sin, Katedra, 1986), she wrote about the post–World War II killings, labeled them as a crime, advocated for the right of victims to public remembrance, and proposed national reconciliation. Because of these views, she was expelled from the Communist Party. She actively participated in the process of independence and the formation of the Slovenian state. Between 1990 and 1992, she was a member of the Slovenian Democratic Union, which was part of Demos coalition. In 1996, she wrote the book Svet kot zarota, analiza političnega sloga Janeza Janše (The World as a Conspiracy, an Analysis of Janez Janša’s Political Style), which she partially updated in 2011.

festivalgrounded@gmail.com