foto: Tomaž Skale / Dnevnik

Uroš Škerl Kramberger je novinar časopisa Dnevnik. Pri svojem delu pokriva zlasti socialno politiko, človekove pravice, vprašanja etničnih manjšin, migracije, evropske politike, mednarodne odnose, ranljive skupine in medije. Od leta 2009 do 2014 je bil asistent na katedri za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Uroš Škerl Kramberger is a journalist for the Slovenian daily Dnevnik. In his work, he covers social policy, human rights, ethnic minority issues, migration, European policies, international relations, vulnerable groups and the media. From 2009 to 2014 he was teaching as an assistant at the Chair of Journalism at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana.

festivalgrounded@gmail.com