Dr. Vlasta Jalušič je študirala politologijo, sociologijo in slikarstvo. Doktorirala je na Univerzi na Dunaju, dela pa kot raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani kot izredna profesorica predava o nacionalizmu, rasizmu in politikah spolov.

Njena trenutna področja raziskovanja so politični in družbeni koncepti, migracije, človekove pravice, rasizem in spol. Obsežno je publicirala o misli Hannah Arendt.

Dr Vlasta Jalušič studied political science, sociology and painting. She holds a PhD from University of Vienna and works as a researcher at Peace Institute. As an associate professor at the Faculty of Arts in Ljubljana, she lectures on nationalism, racism and gender politics.

Her current areas of research are political and social concepts, migration, human rights, racism and gender. She has published extensively on the thought of Hannah Arendt.

festivalgrounded@gmail.com