Andrea Šutić je magistrska študentka novinarstva na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, trenutno piše zaključno magistrsko delo. Prihaja iz Bosne, kjer je diplomirala iz novinarstva, pred tremi leti pa se je odločila, da bo študijsko pot nadaljevala v Ljubljani, zaradi česar je ostala tukaj. V Bosni je delala kot PR za državno službo zavoda za zaposlovanje. Dela v Pritličju, kjer se poleg osnovnega dela ukvarja tudi s promocijo kulture in z digitalnim trženjem.

Andrea Šutić, a master’s student of Journalism at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, is currently writing her final master’s thesis. She comes from Bosnia, where she graduated in Journalism and 3 years ago decided to continue her academic path in Ljubljana, which resulted in her staying here. In Bosnia, she worked as a PR for the civil service of the Employment Service. She works in the Pritličje – in addition to her basic job, she is also involved in the promotion of culture and digital marketing.