Dr. Barbara Rajgelj je docentka za pravne predmete na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer predava Temelje prava, Delovno in socialno pravo ter Gospodarsko pravo. Raziskovalno se ukvarja z antidiskriminacijskim pravom, industrijskimi odnosi, delovnimi razmerji, pravom socialne varnosti in družinskim pravom.

Je soustanoviteljica kulturnega centra/lokala Pritličje in Zavoda za kulturo raznolikosti Open, aktivistka za človekove pravice ljudi, zlasti na področju diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. V začetku leta 2021 je soustanovila Pravno mrežo za varstvo demokracije.

Dr Barbara Rajgelj is an Assistant Professor of Legal Studies at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, where she teaches Labour and Social Security Law, Basics of Law and Business Law. Her main research interests are anti-discrimination law, industrial relations, employment relations, social security law and family law.

She is the co-founder of bar and cultural cente Pritličje and the Institute for Culture of Diversity Open and a human rights activist, especially in the area of discrimination based on sexual orientation, gender identity and expression. In early 2021, Barbara co-founded the Legal Network for the Protection of Democracy (PMVD) in order to reduce the gap in the available financial and legal resources between the state and individuals fighting for their rights.