Christian Koutny je doktorski študent ekonomije na Kingston University London. Diplomo iz ekonomije je pridobil na Vienna University for Business and Economics, magistriral pa je iz politične ekonomije na Kingston University London. Zanima ga heterodoksna (neo-kaleckijeva) makroekonomija in marksistična politična ekonomija. Njegovo raziskovanje je tako empirično kot teoretično, a z večjim poudarkom na teoretičnih argumentih, medtem ko se je empirično specializiral za enostavne ekonometrične časovne serije. Christian uči tako ekonomsko teorijo kot statistiko na SOAS University in Goldsmiths University. Poleg tega dela tudi s Foundation for European Progressive Studies na evropskem stebru socialnih pravic in za Evropsko investicijsko banko. Je član laburistične stranke, več delavskih sindikatov in gibanj.

Christian Koutny is a PhD student in economics at Kingston University London. He completed a BSc in economics at the Vienna University for Business and Economics and his MA in Political Economy at Kingston University London. He is interested in heterodox (neo-Kaleckian) macroeconomics and Marxist Political Economy. His research is both empirical and theoretical, although with an emphasis on the theoretical argument. Empirically, he specialises in simple time-series econometrics. Christian teaches both economic theory and statistics at SOAS University and Goldsmiths University. He also works with the Foundation for European Progressive Studies on the Pillar of Social Rights as well as the European Investment Bank. Christian is a member of the Labour Party, several trade unions, as well as several grass roots organisations.