Dora Klar je mladinska delavka Zavoda Bob v Ljubljani. Dodiplomsko je študirala mednarodne odnose na FDV UL, podiplomsko pa menedžment na Ekonomski fakulteti UL. Delala je v številnih vladnih institucijah, sodelovala pri mednarodnih projektih ter v gospodarstvu. Med drugim je bila članica pilotnega projekta za psihosocialno podporo, ki naj bi posameznikom in skupnostim pomagal pri celjenju psiholoških ran in obnovi družbenih vezi po izrednem ali travmatičnem dogodku, kot učiteljica jezika se je pridružila tudi projektu ESIRAS, katerega namen je prosilcem za azil in beguncem zagotoviti informacije in usposabljanje, da bi olajšali njihovo vključevanje v družbo in na trg dela.

Dora Klar is a youth worker at the Bob Institute in Ljubljana. She graduated in international relations at Faculty of Social Sciences at University of Ljubljana, and completed her postgraduate studies in management at the Faculty of Economics, University of Ljubljana. She has worked in many government institutions, participated in international projects and worked in the private sector. Among other things, she was a member of a pilot project for psychosocial support to help individuals and communities heal psychological wounds and rebuild social ties after an emergency or traumatic event. As a language teacher in the context of ESIRAS project, she was providing information and training for asylum seekers and refugees, to facilitate the integration into society and the labor market.