Dr. Dušan Keber je upokojeni profesor interne medicine in preventivne kardiologije in eden največjih strokovnjakov za zdravstvo in zdravstveno politiko v Sloveniji. Bil je strokovni direktor UKC Ljubljana, minister za zdravje Republike Slovenije in mednarodni svetovalec. Je glasen zagovornik ohranjanja javnega zdravstva, njegov največji cilj, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa še ni dosežen.

Dr Dušan Keber is a retired professor of internal medicine and preventive cardiology. His knowledge and experience position him as one of the greatest experts in health care and health policy in Slovenia: he was the Medical Director of the University Medical Center Ljubljana, the Minister of Health of the Republic of Slovenia and an international consultant. He is a vocal advocate of maintaining public health care. His greatest goal, the abolition of supplementary health insurance, has not yet been achieved.