Klemen Ploštajner je mladi raziskovalec na Oddelku za sociologijo Fakultete za družbene vede, kjer raziskuje teme povezane s politično ekonomijo razvoja nepremičnin, stanovanjskimi politikami, prostorsko in politično sociologijo. Trenutno se aktivno ukvarja s stanovanjskimi tegobami mesta Ljubljane in njenega prostorskega razvoja.

Klemen Ploštajner is a junior researcher Faculty of Social Science, University of Ljubljana. He researches topics connected to the political economy of real estate development, housing politics, spatial ana political sociology. Currently he actively active in the field of housing problems of Ljubljana and its spatial development.