Dr. Lana Zdravković je doktorirala iz filozofije na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici (Primerjalni študij idej in kultur, Filozofski modul: Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura) s tezo »Politika emancipacije: misel-praksa militantnega subjekta« in diplomirala iz primerjalne književnosti na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu z diplomsko nalogo »Samuel Beckett, novator romaneskne forme«. Področja njenega raziskovalnega zanimanja so: politično delovanje, radikalna enakost, emancipatorne prakse, misel-praksa militantnega subjekta.

Je raziskovalka na Mirovnem inštitutu kjer sodeluje pri projektih s področja manjšin, migracij, razvojnega sodelovanja, medijske politike, človekovih pravic in aktivnega političnega delovanja. Ob tem deluje kot publicistka (občasno objavlja v Reviji za kulturo in družbo Dialogi, Časopisu za kritiko znanosti in novo antropologijo – ČKZ, Reviji za zgodovino, antropologijo in književnosti Borec, dnevniku Večer, Dnevniku, Mladini, Tribuni, Medijski preži, kjer je tudi članica uredništva), radijska ustvarjalka (delovala je na radiu MARŠ in Radiu Študent), politična aktivistka.

Kot performerka in soustanoviteljica ter producentka je aktivna v Zavodu za umetniško produkcijo in raziskovanje KITCH.

Lana Zdravković (PhD in Philosophy with the thesis »Politics of emancipation: thought-practice of the militant subject«, 2013) is a researcher, publicist, political activist and artist. Fields of research interest include political engagement, radical equality, emancipatory praxes, thought-practice of the militant subject.

She works as researcher at the Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies. She occasionally publishes and collaborates within Slovene media: Dialogi – Magazine for Culture and Society, ČKZ – Journal for the Criticism of Science and New Anthropology, Borec – Journal for History, Anthropology and Literatures, Delo, Dnevnik, Večer, Mladina, Tribuna, Radio Student Ljubljana, Radio Student Maribor, and the Media Watch journal where she is also a member of the editorial board.

She is a performer and co-founder of KITCH Institute of Art Production and Research. Fields of artistic interest include neoliberalization and economization of the art, political performance, pornography and art, kitsch and trash art.