Lidija Jerkič je univerzitetna diplomirana pravnica, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in SKEI Slovenije ter članica državnega sveta. Kot članica različnih upravljavskih teles javnih zavodov s področja socialne varnosti (Zavoda za zaposlovanje, pokojninskega zavoda) ima številne izkušnje in znanje o delovanju tako trga dela kot socialnovarstvenih sistemov. Trenutno opozarja na poskuse podržavljanja zavoda za zdravstveno zavarovanje, iz katerega želi Vlada RS izriniti delavske in delodajalske predstavnike.

Lidija Jerkič graduated from law. She is president of the Association of Free Trade Unions of Slovenia, president of the Trade Union of Metal and Electrical Industry of Slovenia, and a member of the National Council. As a member of various governing bodies of public institutions in the field of social security (Employment Service, Pension and Disability
Insurance Institute of Slovenia), she has extensive experience and knowledge of the operation of both the labor market and social security systems. She is currently drawing attention to the attempts to nationalize The Health Insurance Institute of Slovenia, from which the Government of the Republic of Slovenia wants to oust the representatives of workers and employers.