Luka Vidmar je dijak in član kolektiva Mladinska aktivistična organizacija. Ko je bil otrok, je bil njegov dedek tako proti amerikanizaciji in kapitalizmu, da mu ni dovolil gledati ameriških filmov (razen vesternov) in ga sproti učil kritičnega mišljenja in opazovanja sveta, v katerem živi. Njegova radovednost in raziskovanje krivic aktualnega sistema sta ga peljala v aktivizem, preko katerega s svojimi kolegi poskuša neironično zgraditi boljši svet.

Luka Vidmar is a high school student and a member of the Youth Activist Organization. As a child, his grandfather was so opposed to americanization and capitalism that he did not allow him to watch American films (other than Westerns) and taught him to think critically and observe the world in which he lives. His curiosity and exploration of the injustices of the current system have led him to activism, through which he and his colleagues are trying to unironically build a better world.