Maruša Babnik je sodelavka za mreženje in vodenje projektov, kot tudi aktivistka in zagovornica za davčno pravičnost na Ekvilib Inštitutu. Na področju davčne pravičnosti deluje od leta 2015, v zadnjih letih pa se njeno področje dela širi na spremljanje učinkovitosti uradne razvojne pomoči in družbene odgovornosti podjetij. Je članica sveta nacionalne platforme razvojnih nevladnih organizacij – SLOGA in članica odbora Evropske mreže za dolg in razvoj- Eurodad.

Maruša Babnik is a networking and project officer, doubling as a tax justice advocate and activist at Ekvilib Institute. She has been working on tax justice since 2015 and in recent years her work area is extending into the fields of monitoring effective official development aid and corporate social responsibility. She is a board member of the Slovenian national platform of development NGOs – SLOGA and a board member of the European Network on Debt and Development – Eurodad.