Matic Munc je diplomiran psiholog. V preteklosti je bil zaposlen na Centru za socialno delo Ljubljana Moste-Polje, v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana in v Psihosocialnii svetovalnici Akcija! Od leta 2019 je koordinator četrtnega mladinskega centra Črnuče – Basement (Javni zavod Mladi zmaji), kjer se ukvarja z mladimi, ki jih zanima glasba, postajajo glasbeniki, tonski mojstri in mojstri luči. Pred kratkim so razvili spletni radio Radio Basement.

Matic Munc graduated in psychology. In the past, he was employed at the Center for Social Work Ljubljana Moste-Polje, at the Ljubljana Prison and at the Psychosocial Counseling Akcija! Since 2019, he has been the coordinator of the Črnuče – Basement district youth center (Mladi zmaji Public Institution), where he deals with young people who are interested in music, are becoming musicians, sound engineers and light specialists. They recently developed an online radio station Radio Basement.