Metka Bahlen Okoli, univ. dipl. pedagoginja/ andragoginja, je soustanoviteljica Zavoda Bob in KUD Transformator. Z bogatimi izkušnjami in znanji na področju gledaliških tehnik že več kot desetletje vodi gledališke delavnice in usposabljanja mladih na področju gledališča zatiranih. Kot performerka in mentorica ima številne izkušnje s pripravljanjem, izvajanjem in jokeriranjem uličnih akcij na aktualne družbene teme.

Metka Bahlen Okoli, graduate pedagogue/andragogue, is a co-founder of Bob Institute and KUD Transformator. With rich experience and knowledge in the field of theater techniques, she has been leading theater workshops and training of young people in the field of theater of the oppressed for more than a decade. As a performer and mentor, she has extensive experience in preparing, implementing and jokering street actions on current social topics.