Nataša Posel je diplomirala iz mednarodnih odnosov na FDV UL. Je dolgoletna direktorica Amnesty International Slovenija, ene izmed sekcij največje svetovne nevladne organizacije, mednarodnega gibanja milijonov ljudi, ki si prizadeva za vizijo sveta, v katerem so človekove pravice spoštovane povsod in upoštevane vsakomur.

Nataša Posel graduated in international relations at Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. She is a longtime director of Amnesty International Slovenia, one of the sections of the world’s largest non-governmental organization, an international movement of millions of people, which strives for a vision of a world in which human rights are respected everywhere and respected by everyone.